Reglementen

Algemeen:

Iedere aangesloten jeugdspeler onderwerpt zich aan dit reglement dat hem overhandigd wordt bij aanvang van het seizoen.

Gebeurlijke meningsverschillen,kritiek of voorstellen moeten worden gericht aan het jeugdbestuur.

De kantine is verboden terrein voor spelers met voetbalschoenen/voetbal,zowel voor en na een training,wedstrijd en oefenwedstrijd.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers,trainers en ouders tot U8.

De verzamelplek voor de doelen is verboden toegang voor jeugdspelertjes.

Terreinen enkel betreden tijdens training/wedstrijden onder toezicht van de trainers.

Vanaf 1 november tot 28 februari training verplicht met lange mouwen en lange broek.

In de kleedkamers geldt een algemeen rookverbod.

Teneinde diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten,vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.

Ploegselectie:

De trainer is hoofdverantwoordelijke voor de ploegselectie. Hij overlegt daarvoor op regelmatige basis met de jeugdcoördinator.

De spelers zullen voor de wedstrijden uitgenodigd worden mondeling,via  sms of mail .Bij afwezigheid op training,vragen wij aan de spelers contact op te nemen met de trainer i.v.m. .deelname aan de wedstrijd.

Trainingen:

Trainingen en wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor eenieder die zijn lidgeld voldaan heeft.

Nieuwkomers mogen 14 dagen gratis proberen.

De trainingen vinden plaats volgens een vast dag- en uurschema,op een vaste locatie. De trainer zal bij wijziging hiervan de spelers op de hoogte stellen.

Wij vragen de spelers 10 min voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

Niemand verlaat gedurende de training het terrein zonder voorafgaandelijk de trainer/assistent te verwittigen.

Heb respect voor het ter beschikking gestelde oefenmateriaal en trainingsballen.

Help na de training mee bij het verzamelen van de ballen en opruimen van het oefenmateriaal.

Een training kan pas goed verlopen wanneer alle spelers discipline,concentratie en een voorbeeldige inzet tonen.

Verwittig uw trainer bij afwezigheid op wedstrijd.

Wedstrijden:

Bij thuiswedstrijden/oefenwedstrijden wordt er,in samenspraak met de trainer, verzameld op de club en dit 30 min op voorhand voor de jeugdreeksen.

Kom met propere voetbalschoenen naar de oefeningen en wedstrijden.

Vergeet je identiteitsbewijs niet mee te brengen naar de wedstrijden.

 

Kleedkamer:

Geen voetbalschoenen in de douches(de afvoer raakt verstopt door de modder).

Opruimen en  veegschoon achterlaten van de kleedkamer,alsook doven van de lichten(taak van de afgevaardigde).

 

Sancties:

Van alle spelers wordt er op training,wedstrijden en oefenwedstrijden respect ten opzichte van trainers,assistenten en bestuursleden verwacht alsook voor scheidsrechters,medespelers, supporters en spelers/trainers van de tegenpartij.

Onbetamelijk gedrag zal door de trainer gerapporteerd worden.

Afhankelijk van de ernst van de feiten worden in overleg met de trainer en jeugdbestuur sancties genomen,deze worden steeds medegedeeld aan de ouders.

Mogelijke sancties zijn:

Verbod van deelname aan 1 of meerdere wedstrijden/trainingen.

 

Onze algemene vuistregel:blijf steeds sportief!!!

Richtlijnen voor de ouders.

Langs de lijn:

Tijdens de wedstrijden

Tips voor ouders :

Probeer ten alle tijde achter de omheining te blijven.

Geef blijk van belangstelling, tracht dus zoveel mogelijk mee te gaan met de ploeg van u zoon of dochter.

Wees een enthousiaste supporter, stimuleer u kind maar ook zijn medespelers en tegenspelers op een positieve manier.

Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.

Laat het coachen over aan de trainer, blijf altijd positief, ook bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter.
De scheidsrechter doet ook zijn best, respecteer zijn beslissingen.
Gun uw kind het kind-zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.
Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.
Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt.
Wilt U echt met voetbal bezig zijn, volg dan een cursus jeugdvoetbalbegeleider of jeugdvoetbaltrainer.
Tijdens de trainingen:

Tijdens de training hebben we liefst dat de trainer op een gestructureerde manier kan werken met de spelers.

Wat wil zeggen dat de spelers zijn instructies moeten kunnen opvolgen.

Uw zoon of dochter aanmoedigen op de training is daarvoor niet nodig.
Alles begint bij u en daar danken wij u voor!

Laat er ons samen een leuk seizoen van maken.

Regels van het voetbalspel U15 tem senioren:

http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/docs/pdf/reglement/nl/lois_du_jeu_nl.pdf

Regels van het voetbalspel U6 tem U13:

spelregels_u6-u13_nl.pdf